قیمت امروز تیرآهن در بازار آهن به چه فاکتورهایی بستگی دارد؟