قیمت لوله گالوانیزه به چه عواملی بستگی دارد و چه مزیت هایی دارد؟